วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

The Club of Conservative Thai Herb
ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ต้องการเผยแพร่สมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากทุกวันนี้มีจำนวนผู้คนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆมากมาย บางครั้งยาแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายได้ อีกทั้งบางครั้งยังมีผลข้างเคียงกับผู้ใช้ยายาสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยที่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในราคาที่สูง สมุนไพรไทยมีสรรพคุณมากมายในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มกลับมานิยมใช้ยาสมุนไพรอีกครั้ง เพราะมีราคาที่ประหยัด หาซื้อง่ายตามท้องตลาด
ชมรมของเราจึงมีความประสงค์ต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพร เพราะมีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค อาจจะไม่ถูกต้องกับโรค ใช้เกินขนาด ใช้ต่อเนื่องโดยขาดความรู้อย่างถ่องแท้ คนทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดอีกมากในเรื่องการใช้สมุนไพร
ซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทางชมรมของเราจึงอยากแนะนำให้ความรู้อย่างแท้จริงแก่ผู้คนทั่วไป ในการนำสมุนไพรไทยใปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณาต่างๆ ที่ต้องการขายยาสมุนไพรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียว โดยขาดการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ใช้